“La naturaleza es todo lo que necesitamos para preservar el mundo” (HENRY D.THOREAU) 

QUÈ ÉS L'AGROECOLOGIA?

Decàleg de l’agroecologia segons la FAO

...I LA PERMACULTURA?

FOTO 7

PLANS AGROECOLÒGICS LOCALS

NATURACIÓ URBANA

DISSENY INTEGRAT D’ESPAIS OBERTS

PLANS AGROECOLÒGICS LOCALS

La sostenibilitat és un concepte que pot englobar fins a quatre dimensions: l’ambiental, la social, l’econòmica i l’ètica. La coordinació de tots aquests àmbits és imprescindible si es vol aconseguir un vertader model de desenvolupament sostenible a les comunitats.

La figura d’una agent dinamitzadora d’iniciatives locals agroecològiques (DILAs) és clau a l’hora tant d’involucrar com cooperar amb els diferents agents territorials, imprescindibles per garantir una continuitat en el temps d’aquest tipus d’iniciatives. 

Front a l’actual paradigma socio-ambiental, i en vista de les tendències demogràfiques, assentar un bon pla agroecològic local és una de les principals eines per assolir unes ciutats futures sostenibles, resilients i saludables.

FOTO 8
foto X

NATURACIÓ URBANA

Existixen diferents models d’estructures d’enverdiment de les ciutats: cobertes vegetales, jardins verticals ó inclús els anomenats edible parks.

La diferència entre cadascun d’aquests models radica en la funcionalitat que es prioritze, tot i presentar nombrosos beneficis propis de la naturació urbana.

Menció especial requerixen els edible parks (parcs comestibles), per tractar-se d’una proposta no només de naturació sinó també d’agricultura urbana. La idea fonamental d’aquesta proposta naix de la recuperació d’espais municipals en desús o infrautilitzats, per tant de millorar la seguretat alimentària de la ciutadania.

DISSENY INTEGRAT D’ESPAIS OBERTS

A la nostra comarca, així com al territori valencià i estatal, l’abandonament de terres agrícoles i l’escàs relleu generacional són dos de les principals problemàtiques que s’estan visibilitzant al medi agrícola.

La permacultura ens proporciona eixa visió holística d’un entorn natural, mitjançant la qual s’estudien els recursos disponibles i la interacció entre els mateixos.

L’ecoorganització sistèmica de tots ells és la meta final, en funció de les necessitats particulars i els factors ambientals condicionants.

foto 10

Contacta amb nosaltres per a saber més