“El sentimiento de Naturaleza y el amor inteligente al campo, a la vez que cordial, es uno de los más refinados productos de la civilización y la Cultura” (UNAMUNO)

QUÈ ÉS LA DINAMITZACIÓ DEL MEDI RURAL?

ESTRATÈGIES TERRITORIALS COORDINADES

CONSULTORIA AMBIENTAL

ECOTURISME

ESTRATÈGIES TERRITORIALS COORDINADES

De manera semblant als Plans Agroecològics Locals, les estratègies territorials no són realment efectives sinó es composen i redacten de manera col·laborativa, per part de tots els agents territorials de la zona.

Tot i això, no es tracta d’extrapolar un pla agroecològic local a tota una regió, sinó més bé de crear propostes innovadores sorgides del potencial endògen del territori en qüestió.

Amb aquesta meta comuna, la figura DILAs pot ajudar a establir eixes relacions necessàries entre institucions, grups d’acció local (GAL), associacions i entitats socio-ambientals, ADLs, etc.

FOTO 12
Archivo base

CONSULTORIA AMBIENTAL

Moltes són les millores i solucions ecològicament respectuoses, que es poden plantejar front a problemàtiques ó conflictes mediambientals sorgits en diferents àmbits – des de l’empresarial fins a l’associatiu -.

La introducció d’una nova activitat al medi natural sol ser motiu de confrontació entre els diferents actors socials del territori.

Per contra, una consulta externa recull dades i aporta propostes des d’una perspectiva objectiva, tècnica i professional, mitjançant diferents metodologies de treball:

  • INVENTARIS AMBIENTALS
  • ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL
  • NORMES DE QUALITAT MEDIAMBIETAL (ISO 14001/EMAS III)
  • RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

ECOTURISME

Les pràctiques de l’Ecoturisme no es llimiten únicament a visitar un lloc sense generar cap impacte negatiu, com defensa l’anomenat Turisme Sostenible.

L’Ecoturisme, a més, destaca la importància d’aprofundir en la cultura autòctona, establint sinèrgies i contribuint a la millora dels recursos disponbles.

La planificació d’experiències personalitzades és la nostra principal tasca per tant d’aconseguir aquest propòsit.

FOTO 13

Contacta amb nosaltres per a saber més